GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS TYRIMAS

Mūsų atliekami vandens kokybės tyrimai:

Indikatoriniai vandens rodikliai (bendras tyrimas) – aliuminis, amonis, chloridas, lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija, bendroji geležis, manganas, kvapo slenkstis, permanganato indeksas, sulfatas, natris, skonio slenkstis, koliforminės bakterijos, bendroji organinė anglis, drumstumas, radiologiniai rodikliai).

Indikatorinių rodiklių specifikuotos vertės tikrinamos tam, kad programinės priežiūros metu būtų galima įvertinti, ar tų rodiklių pažeidimas nėra susijęs su kokia nors rizika žmonių sveikatai.

Mikrobiologiniai rodikliai (bendras tyrimas, pasirinktinis tyrimas):

 • Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas;
 • Žarninių lazdelių (Echerichia coli) ir koliforminių bakterijų tikėtiniausiojo skaičiaus nustatymas vandenyje;
 • Legionelių aptikimas ir skaičiavimas;
 • Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas;
 • Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas;
 • Choleros vibrionų aptikimas;
 • Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas;
 • Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas;
 • Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas;
 • Listerijų (Listeria spp.) ir Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas. 

Cheminiai rodikliai (bendras tyrimas, pasirinktinis tyrimas):

 • Nitritų, nitratų nustatymas;
 • Amonio kiekis;
 • Permanganato indeksą ir savitąjį elektros laidumą;
 • Geležies kiekio nustatymas;
 • Mangano kiekio nustatymas;
 • Arseno kiekio nustatymas;
 • Boro koncentracijos nustatymas;
 • Fluorido koncentracijos nustatymas;
 • Vandens suminio kietumo nustatymas;
 • Vandens pH nustatymas.

Vanduo – tai vienintelis maisto produktas, kurį žmogus visą savo gyvenimą vartoja kasdien. Vandens reikšmę žmogaus gyvenime sunku pervertinti. Organizmui pakankamas vandens kiekis yra viena iš pagrindinių geros savijautos ir sveikatos sąlygų.

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos, o ir pasaulio šalių, kurių gyventojai geria tik požeminį vandenį. Taip yra pirmiausia todėl, kad mūsų šalyje gausu požeminio vandens išteklių – ne be reikalo vandentvarkos specialistai Lietuvą vadina vandens Kuveitu, bet ir Lietuvoje yra geriamojo vandens problemų. Šiaurės Vakarų Lietuvoje yra padidėjęs fluoridų kiekis. Daugelyje Lietuvos vandenviečių yra padidinti geležies, o kartu ir mangano kiekiai. O kaimuose nėra centralizuotos vandentiekio sistemos, ir žmonės vandenį vartoja iš šachtinių šulinių, kurių vanduo dažniausiai yra užterštas nitratais ir nustatoma neleistina mikrobinė tarša.

Vandens kokybę vartotojai įvertina tiesiog paragavę ir nusprendžia, ar vanduo skanus, ar ne. Jie remiasi organoleptinėmis savybėmis (skoniu, kvapu, spalva, drumstumu). Tirpūs gamtiniai geležies ir mangano junginiai, reaguodami su oru, iškrenta į nuosėdas, nudažo vandenį ruda arba pilka spalva. Toks vanduo gali atrodyti labai nepatraukliai, bet nėra pavojingas žmogaus sveikatai. Tačiau kai kurie elementai ir junginiai, pavyzdžiui, nitratai, nitritai, fluoridai, mikrobinė tarša organoleptinių savybių nekeičia, vanduo yra skaidrus, skanus, bet per dideli jų kiekiai vandenyje yra kenksmingi žmogui ir gali sukelti nepageidautinų bei rimtų sveikatos sutrikimų. Nitratai ypač pavojingi kūdikiams iki 6 mėnesių.

Geriamojo vandens kokybę lemia daugybė veiksnių. Ją apsprendžia ne tik geriamojo vandens formavimosi geologinės sąlygos, bet ir geriamojo vandens ruošimas, vandentiekio skirstomojo tinklo, vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklo būklė, geriamojo vandens sunaudojimas, geriamojo vandens šaltinių apsauga nuo taršos. Jei geležies, mangano perteklius nepašalinamas, jų junginiai nuosėdų pavidalu susikaupia vandentiekio vamzdžiuose. Vandens kokybė nukenčia ir dėl mažo vandens tekėjimo greičio, vandens tiekimo netolygumo bei pasenusių vandentiekio tinklų.

Geriamojo vandens kokybė vertinama mikrobiologiniu, biologiniu, cheminiu ir toksikologiniu aspektais. Labai svarbų kontroliuoti mikrobinę vandens būklę nes per vandenį gali plisti labai pavojingos ligos, o geriamojo vandens svarbiausias šaltinis daugelyje šalių yra paviršinis vanduo, kuriame ligų sukėlėjai gali išlikti gyvybingi labai ilgai.

Indikatoriniai vandens kokybės rodikliai – vandenilio jonų koncentracija pH; bendra mineralizacija, kurią charakterizuoja savitasis elektros laidumas. Užterštumą organinėmis medžiagomis parodo amonis, bendroji organinė anglis, permanganato indeksas. Aliuminis, chloridai, bendroji geležis, manganas, sulfatai daro įtaką skoninėms vandens savybėms. Šie elementai ir junginiai neturi neigiamo poveikio žmogaus sveikatai, bet yra pirmasis rodiklis, perspėjantis apie galimus neigiamus pokyčius vandenyje.

Vandens užterštumo tyrimas parodo bet kokios kilmės medžiagas, toksinus, trąšas, pesticidus, jų sudedamąsias dalis ar skilimo produktus, radioaktyviuosius izotopus ar kitas medžiagas, kurių buvimas geriamajame vandenyje gali turėti neigiamų pasekmių žmogaus sveikatai, taip pat bloginti vandens savybes. Jų kiekis ir nukrypimai priklauso nuo vietinių gamtinių veiksnių (hidrogeologinių) ir nuo išorinės taršos.

Geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai – žarninės lazdelės (Escherichia coli) ir žarniniai enterokokai, žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa), kurios gali sukelti rimtas infekcines ligas. Po inkubacinio periodo, per 2–3 dienas, gali pasireikšti įvairūs simptomai: stiprūs pilvo skausmai, pykinimas, nuo lengvo iki sunkaus kraujingo viduriavimo, gali sukelti šlapimo, tulžies takų infekcijas. Jei vandenyje yra E.coli ir žarninių enterokokų – tai įrodymas, kad vanduo užterštas. Taigi, į jį pateko fekalinė tarša, o su ja ir patogeniniai mikroorganizmai – infekcinių ligų, tokių, kaip vidurių šiltinė, dizenterija, salmoneliozė, choleros sukėlėjai bei virusai. Geriamajame vandenyje žarninių lazdelių (E.coli) ir žarninių enterokokų neturi būti.

Vandens kokybės tyrimus ir konsultaciją galite užsakyti užpildę žemiau esančią anketą. Mūsų atliekamų tyrimų partneris NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS.