Šiame straipsnyje sužinosite:

– Dėl ko susidaro kondensatas ant sienų ir langų;

– Kaip išvengti rasos taško.

Kodėl ant sienų ir langų formuojasi kondensatas

Pagal statybos normas, pastatų vidaus temperatūra sudaryta iš patalpų oro temperatūros ir pastato vidinių paviršių – sienų ir lubų temperatūros. Statybos taisyklės reglamentuoja patalpų oro temperatūros ir patalpos paviršiaus temperatūros skirtumą. Kodėl?

Jei šis skirtumas yra didelis, kai oras yra šiltas, o sienos šaltos, vandens garai kondensuosis ant vidinio sienų paviršiaus. Rasos taškas – temperatūra, kurioje vandens garai, esantys ore, virsta sočiaisias. Kondensatas ant vidinių kambario sienų padidins drėgmę pačiame kambaryje, sumažės komforto jausmas ir bus sugadintos sienų ir lubų apdailos medžiagas.

Norint išvengti tokios situacijos, kai patalpos paviršių temperatūra yra per žema, o oro temperatūra kambaryje yra aukšta, skirtumas tarp šių rodiklių sumažinamas.

Kiekviename pastato kambaryje yra keletas atitvarų. Be išorinių atitvarų, pavyzdžiui, išorinių sienų, langų ar kitų įstiklintų paviršių, palėpės grindų ir pirmo aukšto grindų, yra vidiniai atitvarai – pertvaros, perdangos ir vidinės laikančiosios sienos, grindys it t.t. Kiekviena iš šių atitvarų turi savo funkciją temperatūros pasiskirstymui ir svyravimams šildomose patalpose.

Kaip sumažinti rasos taško atsiradimo galimybę

Ryškūs kambario temperatūros svyravimai paros metu yra nepageidaujami, todėl projektuojant pastatą, tokius svyravimus galima sumažinti pagerinant atitvarų termoizoliacines savybes.

Kuo mažiau oro temperatūros svyravimų kambaryje, tuo jis atsparesnis karščiui ir šalčiui. Mažesni oro temperatūros svyravimai yra tose patalpose, kur vidinių atitvarų konstrukcijų plotas yra santykinai didelis, o išorinių – nedidelis.

Atvirkščiai, iš pastatų eksploatavimo praktikos žinome, kad kampiniams kambariams, kuriose yra gana didelis išorinių atitvarų plotas, būdingi didesni vidaus oro temperatūros svyravimai tiek vasaros sezonu, tiek žiemą.

Gyvenamųjų patalpų vidaus oro temperatūros ir sienų vidinių paviršių temperatūros skirtumas neturi viršyti 4 laipsnių Celsijaus. Jei gyvenamajame plote oras yra + 22oC, vidinių sienų temperatūra neturi būti žemesnė nei + 18oC. Kitaip viduje susidarys kondensatas.

O kai oras kambaryje yra šiltas, o vidinės sienos šaltos? Jei prasta šilumos izoliacija, reikia daugiau šildyti patalpą žiemos metu ir daugiau vėsinti vasarą.